h1

Antifašistična akcija Šiška

Antifašistična akcija Šiska je del mednarodne mreže antifašističnih akcij, ki delujejo na principu avtonomije skupin in ne-hierarhičnem delovanju.

Naše glavne aktivnosti so promoviranje idej antifašizma, informiranje javnosti o delovanju (neo)fašističnih skupin in vzpostaljanje novih praks antifašistične borbe. (Neo)fašistične in neonacistične skupine so le posamezen izraz sistema, s katerim se ne strinjamo, zato sama borba proti njim ni dovolj. Borba proti fašizmu v vseh njegovih oblikah pomeni tudi borbo proti kapitalizmu. Ta je namreč glavni vzrok ustvarjanja in povečevanja socialnih razlik med ljudmi, iz katerih izvirajo frustracije, ki napajajo fašizem.

Če deliš naše poglede, se nam pridruži ali pa s somišljeniki in prijatelji formiraj lastno skupino!

Principi po katerih delujemo:

  • Borba proti fašizmu mora potekati na vseh družbenih področjih. Vseeno ali gre za strankarske podmladke, naci-skinheade, domoljubno mladino ali neo-poganske desničarske metalce – potrebno se je boriti proti vsem oblikam fašizma v kakršni koli preobleki!
  • Potrebno se je boriti proti kakršni koli diskriminaciji: to se ne nanaša zgolj na skupine in posameznike, ki promovirajo diskriminacijske prakse in ideje, ampak tudi na delovanje znotraj naših lastnih krogov.  Antifašistična akcija ostro nasprotuje slehernemu rasizmu, seksizmu, homofobiji in nacionalizmu.
  • Borba mora potekati na dveh nivojih – na teoretskem in praktičnem. Fizična konfrontacija na ulici je neizbežna, saj je predvsem med mladimi fašisti to popularna metoda delovanja. Kljub temu pa samoobrambi nas samih in naših skupnosti ne smemo posvetiti preveč energije in časa. Ideje fašizma moramo  argumentirano sesuvati tudi na drugih nivojih. Promoviranje lastnih idej, nenehno kontriranje fašističnim stališčem in informiranje je prav tako pomembno kot fizična prisotnost na ulicah.
  • Razmišljati je potrebno tudi o obrambi pred represijo s strani oblasti. Sebe in svoje tovariše ter tovarišice je potrebno vedno ščititi pred državno represijo. Naša delovanje je legitimno in v primerih, ko oblastni aparati menijo drugače in nas postavijo onkraj meje legalnosti, je potrebno nuditi vso solidarnost in podporo tistim, ki so v težavah.
  • Sodelovanje s policijo nikoli ne pride v poštev. Policija je represivni aparat države, katerega vloga je zaščita institucij oblasti in kapitala.
  • Sodelovanje s političnimi strankami je nesprejemljivo. Zaradi njihove zaobljube obstoječemu redu, hierarhičnega načina delovanja in želje po oblasti. Politične stranke, vključno s svojimi podmladki, so del tistih struktur zatranja, katerih odprava je eden od predpogojev sleherne svobodne družbe v prihodnosti.

Pišite nam: antifa1107[at]nadir.org

%d bloggers like this: